BİR RÜYA (TARİHİN SONU) ?

İngiltere’nin tükenmesi Almanya ve Japonya’nın yenilmesi küresel sisteme de bir otorite ve güç boşluğunu ortaya çıkarmış ve bu da kaçınılmaz olarak bu boşluğu doldurmaya aday olduklarını ileri süren iki devlet ABD ve SSCB iki kutuplu dünya sistemini kurdu. Bu iki devletin farklı ideolojileri dolayısıyla birbirlerini tehdit görüp önlenemez bir nükleer silahlanma yarışına girmesine rağmen kırılgan olan Sovyet ekonomisi bu silahlanma yarışını kaldıramamış ve çekilmiş dünyanın sonunu getirebilecek düzeyde bir savaşın eşiğinden dönülmüştür.1991 yılında Sovyetler birliğinin dağılması ile birlikte yeni dünya sisteminde tek hakim güç olarak kalan ABD tek kutuplu dünya sisteminin baş aktörü haline geldi. Daha sonra bu iki kutuplu dünya sisteminden sonra tek kutuplu dünya’nın ortaya çıkışının ve liberalizmin zaferinden sonra tarihin sonu tezini ortaya atan Fukyama ortaya çıkmıştır. Bu tezde SSCB’nin dağılması ve liberalizmin komünizm ve faşizm’e karşı elde ettiği zaferini tarihin sonu olarak nitelendirmiştir. Tez’e göre İnsanoğlu için en iyi düzen Amerikan liberalizmi olduğunu ve liberal düzende insanlar başka bir arayış içine girmeyecek çünkü en iyi ve en ideal düzen liberalimzdir. 15 y.y gerçekleşen Fransız ihtilali onun ortaya koyduğu yeni dünya düzeni en ideal düzen olduğunu ondan sonraki süreçlere 19 y.y Liberalizm’e karşı sosyalizm faşizm gibi yeni ideolojilerin ortaya çıktığını ama tarih sürecinde bu ideolojilerin liberalizmi aşamadığını  ve sosyalizmi benimseyen SSCB’nin yıkılmasının tarihin sonu olduğunu öne sürmektedir. Çünkü insanlar tarih boyunca kendilerine değer verilmesini saygı duyulmasını ister ve bunu  ede etmek için mücadele eder,sever,savaşır ve üretir. İnsanların bu arayış içindeyken ortaya koydukları yeni kavramlar ortaya çıkmış ve yok olmuştur. Süre gelen bu olaylar tarih devam etmesini sağlamış fakat liberalizmin zaferinden sonra liberlizmin tek kutupluluğun en ideal ve iyi olduğunu ortaya çıkmış ve insanların başkalarıyla çatışmasına gerek kalmamıştır. Günümüzde Amerika’nın dünya sisteminde tek güç olması ve liberalizmin dünya genelinde kabul edilmiş olması tezin doğru olduğu anlamına gelmesine rağmen tarihin sonu tezine doğru diyemeyiz. Çünkü küreselleşme sonucunda dünyanın küçük bir koy haline gelmesi ve kapitalizmin sonucunda   bir çok devlet eski güçlerine kavuşmaya başlamış tek kutuplu dünya düzeninde boy göstermeye başarmıştır. Bunlardan en önemlileri Rusya,Çin Ve İrandır. Baktığımızda bu ülkeler sahip oldukları doğal ve enerji kaynakları sayesinde önemli bir ekonomik güce sahip olmuş diğer ülkeleri kendilerine bağımlı halde tutuyorlar . Küreselleşmenin getirdiği kolay ulaşımı finansal sermayenin ülkeler arasında serbestçe dolaşma imkanı bu ülkelere önemli avantajlar yaratmıştır.  Küreselleşme sonucu dünyanın herhangi bir yerinde alınan ararlar dünyanın diğer bir kısmını da etkileyebiliyor. Örneğin : Rusya ve İran doğal gaz ve petrol fiyatlarında yaptıkları küçük bir artışta bile dünya da ekonomik değerleri alt üst olabiliyor tam tersi bu artışlar sayesinde bu ülkeler önemli parasal ve siyasal kazançlar elde edip uluslararası sistemde önemli yer elde ediyorlar. Diğer bir yandan Çin şu an nakit rezervi olan ve gelişmiş ekonomiler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son kriz döneminde IMF’e kredi vermesi ve ABD borsalarında en çok çinliierin hisselerinin bulunması ne kadar güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu görebiliyoruz. İşte tüm bu sebepleri göz önüne aldığımızda saydığımız bu ülkeler dünyayı hatta ABD yi bile etkileyebilecek güce ulaşırken tek kutpulu dünyayı öngören bu tezi kabul etmek doğru olmaz. Son olarak BBC’nin yayımladığı 27 ülkede yapılan araştırmalara göre halkın sadece % 11’i kapitalizmin doğru işlediği görüşünde. İnsanların üçte ikisi refahın dağılımında hükümetlerin daha etkin rol oynamasından yana (AA). Bu araştırma sonucu da bu tezin doğruluğunu yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Zaman işlediği müddetçe değişime ve gelişmeye açıktır ve tarihi yazmaya devam edecektir.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s